Dự báo thời tiết Bắc Giang

15°
Cảm giác như 14°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Bắc Giang

Nhiệt độ Cao/Thấp 16°/14°
Độ ẩm Độ ẩm 77 %
Áp suất Áp suất 1018 hPa
Gió Gió 4.42 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:15
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:11

Dự báo thời tiết Bắc Giang những ngày tới

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Chất lượng không khí Bắc Giang: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
433.92 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
10.88 μg/m3
O3
25.75 μg/m3
SO2
4.95 μg/m3
PM2.5
12.13 μg/m3
PM10
12.7 μg/m3
NH3
1.57 μg/m3

Dự báo thời tiết Bắc Giang 24h tới

04:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.42 m/s
Mưa
46%
05:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.5 m/s
Mưa
46%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.63 m/s
Mưa
50%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.63 m/s
Mưa
57%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.47 m/s
Mưa
36%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
40%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.6 m/s
Mưa
42%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
37%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.53 m/s
Mưa
43%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.61 m/s
Mưa
17%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.44 m/s
Mưa
30%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.42 m/s
Mưa
28%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.45 m/s
Mưa
24%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
4.36 m/s
Mưa
12%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.39 m/s
Mưa
8%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
13° 13°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.16 m/s
Mưa
1%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
12° 12°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.16 m/s
Mưa
3%
21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
12° 12°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.13 m/s
Mưa
35%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
12° 12°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
4.2 m/s
Mưa
25%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
12° 12°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
4.33 m/s
Mưa
24%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
12° 12°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.64 m/s
Mưa
28%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
11° 11°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.71 m/s
Mưa
20%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.62 m/s
Mưa
24%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.47 m/s
Mưa
35%