Dự báo thời tiết Xã Bình Hoà - Huyện Giồng Trôm 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 31°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
4.64 m/s
Mưa
100%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
5.23 m/s
Mưa
83%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 32°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
6.18 m/s
Mưa
81%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
5.69 m/s
Mưa
100%
18/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
5.43 m/s
Mưa
100%
19/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
23° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
4.68 m/s
Mưa
100%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
4.14 m/s
Mưa
100%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
5.48 m/s
Mưa
100%
22/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
6.59 m/s
Mưa
100%
23/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
6 m/s
Mưa
100%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
4.72 m/s
Mưa
100%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.34 m/s
Mưa
91%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
5.73 m/s
Mưa
100%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.39 m/s
Mưa
100%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
2.6 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Xã Bình Hoà - Huyện Giồng Trôm những ngày tới