Dự báo thời tiết Xã Bình Hoà - Huyện Giồng Trôm 30 ngày tới

14/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 30°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
6.06 m/s
Mưa
%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
6.91 m/s
Mưa
%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
7.69 m/s
Mưa
%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
7.34 m/s
Mưa
%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
7.22 m/s
Mưa
%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
6.94 m/s
Mưa
%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
7.04 m/s
Mưa
%
21/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
6.94 m/s
Mưa
%
22/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
4.79 m/s
Mưa
%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.67 m/s
Mưa
%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.56 m/s
Mưa
%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.98 m/s
Mưa
%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
5.67 m/s
Mưa
%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.6 m/s
Mưa
%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.2 m/s
Mưa
%
29/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
6.78 m/s
Mưa
%
30/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
7.02 m/s
Mưa
%
31/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
6.61 m/s
Mưa
%
01/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
6.12 m/s
Mưa
%
02/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
7.2 m/s
Mưa
%
03/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
8.09 m/s
Mưa
%
04/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
6.7 m/s
Mưa
%
05/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.87 m/s
Mưa
%
06/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
5.08 m/s
Mưa
%
07/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.29 m/s
Mưa
%
08/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.24 m/s
Mưa
%
09/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
5.18 m/s
Mưa
%
10/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.53 m/s
Mưa
%
11/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.56 m/s
Mưa
%
12/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
4.95 m/s
Mưa
%

Dự báo thời tiết Xã Bình Hoà - Huyện Giồng Trôm những ngày tới