Dự báo thời tiết Cà Mau 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 31°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
5.97 m/s
Mưa
89%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 30°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
5.96 m/s
Mưa
86%
16/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 30°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
6.95 m/s
Mưa
100%
17/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
6.94 m/s
Mưa
100%
18/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
6.75 m/s
Mưa
100%
19/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7.07 m/s
Mưa
100%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
6.32 m/s
Mưa
100%
21/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
25° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
6.83 m/s
Mưa
100%
22/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
8.57 m/s
Mưa
100%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
7.82 m/s
Mưa
100%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
4.66 m/s
Mưa
99%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
4.65 m/s
Mưa
97%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 31°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
59 %
Gió
7.23 m/s
Mưa
100%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
5.28 m/s
Mưa
100%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
3.69 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Cà Mau những ngày tới