Thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

28°
Cảm giác như 32°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Cái Nước - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 29°/27°
Độ ẩm Độ ẩm 82 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 4.4 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:47
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:23

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Cái Nước - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
208.62 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
0.72 μg/m3
O3
37.19 μg/m3
SO2
0.4 μg/m3
PM2.5
3.02 μg/m3
PM10
5.97 μg/m3
NH3
0.56 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Cái Nước - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.4 m/s
Mưa
40%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.27 m/s
Mưa
53%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.38 m/s
Mưa
65%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.58 m/s
Mưa
92%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.67 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.62 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.32 m/s
Mưa
100%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.28 m/s
Mưa
100%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.12 m/s
Mưa
100%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.51 m/s
Mưa
65%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.62 m/s
Mưa
62%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.01 m/s
Mưa
62%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.81 m/s
Mưa
61%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
5.26 m/s
Mưa
58%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.81 m/s
Mưa
66%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.7 m/s
Mưa
87%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.25 m/s
Mưa
87%
16:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.29 m/s
Mưa
87%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.77 m/s
Mưa
87%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.83 m/s
Mưa
87%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.13 m/s
Mưa
86%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.02 m/s
Mưa
14%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.4 m/s
Mưa
1%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.46 m/s
Mưa
0%