Thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

27°
Cảm giác như 31°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Đầm Dơi - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 28°/26°
Độ ẩm Độ ẩm 84 %
Áp suất Áp suất 1009 hPa
Gió Gió 4.23 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:46
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:22

Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Đầm Dơi - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
208.62 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
0.72 μg/m3
O3
37.19 μg/m3
SO2
0.4 μg/m3
PM2.5
3.02 μg/m3
PM10
5.97 μg/m3
NH3
0.56 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Đầm Dơi - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
25%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.08 m/s
Mưa
37%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.24 m/s
Mưa
49%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.3 m/s
Mưa
92%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.22 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.18 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.28 m/s
Mưa
100%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.04 m/s
Mưa
80%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.94 m/s
Mưa
80%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.78 m/s
Mưa
55%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.88 m/s
Mưa
51%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
3.92 m/s
Mưa
51%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.2 m/s
Mưa
54%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
5.34 m/s
Mưa
53%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.89 m/s
Mưa
55%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.54 m/s
Mưa
81%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.89 m/s
Mưa
81%
16:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.84 m/s
Mưa
81%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.02 m/s
Mưa
81%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.29 m/s
Mưa
81%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.68 m/s
Mưa
78%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.9 m/s
Mưa
3%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.92 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
4.05 m/s
Mưa
0%