Thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

28°
Cảm giác như 33°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 29°/27°
Độ ẩm Độ ẩm 82 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 5.95 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:47
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:23

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
216.96 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
0.69 μg/m3
O3
35.41 μg/m3
SO2
0.3 μg/m3
PM2.5
2.75 μg/m3
PM10
5.31 μg/m3
NH3
0.73 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 29°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.95 m/s
Mưa
53%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.78 m/s
Mưa
69%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.51 m/s
Mưa
81%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
6.31 m/s
Mưa
90%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.4 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.43 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.92 m/s
Mưa
100%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.82 m/s
Mưa
100%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.83 m/s
Mưa
100%
08:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
7.03 m/s
Mưa
77%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
6.21 m/s
Mưa
77%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.28 m/s
Mưa
77%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
5.49 m/s
Mưa
73%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
6.37 m/s
Mưa
72%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
6.28 m/s
Mưa
81%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
6.47 m/s
Mưa
98%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.11 m/s
Mưa
98%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.26 m/s
Mưa
98%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.62 m/s
Mưa
98%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.46 m/s
Mưa
98%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.61 m/s
Mưa
78%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.62 m/s
Mưa
27%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
6.24 m/s
Mưa
6%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
6.36 m/s
Mưa
2%