Thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

28°
Cảm giác như 31°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Huyện Thới Bình - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 29°/27°
Độ ẩm Độ ẩm 83 %
Áp suất Áp suất 1009 hPa
Gió Gió 4.51 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:46
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:23

Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Thới Bình - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
220.3 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.25 μg/m3
O3
35.05 μg/m3
SO2
0.36 μg/m3
PM2.5
2.84 μg/m3
PM10
4.79 μg/m3
NH3
1.05 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
31%
00:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.5 m/s
Mưa
34%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.87 m/s
Mưa
48%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.12 m/s
Mưa
92%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.9 m/s
Mưa
94%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.82 m/s
Mưa
93%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.98 m/s
Mưa
93%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.38 m/s
Mưa
71%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.64 m/s
Mưa
87%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
5.19 m/s
Mưa
36%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
5.4 m/s
Mưa
32%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
6.2 m/s
Mưa
36%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
6.94 m/s
Mưa
37%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
7.06 m/s
Mưa
31%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
6.21 m/s
Mưa
34%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
5.11 m/s
Mưa
57%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
5.16 m/s
Mưa
57%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.47 m/s
Mưa
57%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.64 m/s
Mưa
57%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
4.66 m/s
Mưa
57%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
4.6 m/s
Mưa
53%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.53 m/s
Mưa
4%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.77 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.75 m/s
Mưa
0%