Thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

28°
Cảm giác như 32°
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay tại Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 29°/27°
Độ ẩm Độ ẩm 83 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 4.79 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:47
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:24

Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
198.6 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
0.63 μg/m3
O3
41.13 μg/m3
SO2
0.33 μg/m3
PM2.5
2.75 μg/m3
PM10
5.35 μg/m3
NH3
0.37 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Trần Văn Thời - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.79 m/s
Mưa
41%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.92 m/s
Mưa
52%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.27 m/s
Mưa
64%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.44 m/s
Mưa
92%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.47 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.47 m/s
Mưa
99%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.29 m/s
Mưa
99%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.9 m/s
Mưa
99%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.08 m/s
Mưa
98%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
6.07 m/s
Mưa
61%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.28 m/s
Mưa
57%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.02 m/s
Mưa
58%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
5.95 m/s
Mưa
58%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
6.01 m/s
Mưa
52%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
5.4 m/s
Mưa
60%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
5.15 m/s
Mưa
80%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.85 m/s
Mưa
80%
16:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.84 m/s
Mưa
80%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.56 m/s
Mưa
80%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.69 m/s
Mưa
80%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.79 m/s
Mưa
79%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.7 m/s
Mưa
13%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
5.02 m/s
Mưa
1%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
5.05 m/s
Mưa
1%