Thời tiết Thành phố Cà Mau - Cà Mau hôm nay ngày mai và những ngày tới

27°
Cảm giác như 31°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Thành phố Cà Mau - Cà Mau

Nhiệt độ Cao/Thấp 28°/26°
Độ ẩm Độ ẩm 84 %
Áp suất Áp suất 1009 hPa
Gió Gió 4.27 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:46
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:23

Dự báo thời tiết Thành phố Cà Mau - Cà Mau những ngày tới

Dự báo thời tiết Thành phố Cà Mau - Cà Mau ngày mai

Chất lượng không khí Thành phố Cà Mau - Cà Mau: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
226.97 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.41 μg/m3
O3
36.48 μg/m3
SO2
0.49 μg/m3
PM2.5
3.49 μg/m3
PM10
5.94 μg/m3
NH3
1.3 μg/m3

Dự báo thời tiết Thành phố Cà Mau - Cà Mau 24h tới

23:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.27 m/s
Mưa
27%
00:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.28 m/s
Mưa
34%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.53 m/s
Mưa
46%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.81 m/s
Mưa
92%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.64 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.48 m/s
Mưa
97%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.74 m/s
Mưa
97%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.2 m/s
Mưa
77%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.17 m/s
Mưa
74%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.02 m/s
Mưa
43%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.25 m/s
Mưa
39%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
5.32 m/s
Mưa
42%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
6.09 m/s
Mưa
45%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
6.58 m/s
Mưa
40%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
5.8 m/s
Mưa
43%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
4.87 m/s
Mưa
68%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
4.88 m/s
Mưa
68%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.11 m/s
Mưa
68%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.26 m/s
Mưa
68%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
3.99 m/s
Mưa
68%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.19 m/s
Mưa
65%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.09 m/s
Mưa
3%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.3 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.37 m/s
Mưa
0%