Dự báo thời tiết Cao Bằng

12°
Cảm giác như 12°
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay tại Cao Bằng

Nhiệt độ Cao/Thấp 13°/11°
Độ ẩm Độ ẩm 98 %
Áp suất Áp suất 1019 hPa
Gió Gió 1.83 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:19
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:10

Dự báo thời tiết Cao Bằng những ngày tới

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Chất lượng không khí Cao Bằng: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
393.87 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
10.88 μg/m3
O3
23.96 μg/m3
SO2
3.99 μg/m3
PM2.5
13.84 μg/m3
PM10
14.47 μg/m3
NH3
0.08 μg/m3

Dự báo thời tiết Cao Bằng 24h tới

03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
12° 12°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.77 m/s
Mưa
100%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
12° 12°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.86 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 12°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.77 m/s
Mưa
100%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.81 m/s
Mưa
100%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.63 m/s
Mưa
88%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.73 m/s
Mưa
93%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.57 m/s
Mưa
89%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.49 m/s
Mưa
85%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.45 m/s
Mưa
95%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.64 m/s
Mưa
95%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
56%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.56 m/s
Mưa
53%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
10° 10°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.56 m/s
Mưa
37%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
10° 10°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.56 m/s
Mưa
29%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
10° 10°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.51 m/s
Mưa
27%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.48 m/s
Mưa
31%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.55 m/s
Mưa
36%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.38 m/s
Mưa
64%
21:00
Mưa vừa
Mưa vừa
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
73%
22:00
Mưa vừa
Mưa vừa
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
76%
23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
84%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
87%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.67 m/s
Mưa
97%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.39 m/s
Mưa
97%