Điều khoản dịch vụ TinThoiTiet.com

1. TinThoiTiet.com là một trang web cung cấp thông tin thời tiết và miễn phí cho tất cả người dùng. Bạn có thể truy cập vào TinThoiTiet.com để xem thông tin thời tiết.

2. TinThoiTiet.com sở hữu độc quyền các tài liệu, thương hiệu và thông tin khác trên trang web. Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, tải xuống hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TinThoiTiet.com.

3. TinThoiTiet.com không chịu trách nhiệm về việc gián đoạn hoặc lỗi trên trang web. TinThoiTiet.com cũng không đảm bảo tính chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin được cung cấp trên trang web.

4. Bạn chịu trách nhiệm lắp đặt và duy trì các thiết bị cần thiết để truy cập vào trang web. Mọi phí phát sinh từ việc truy cập và sử dụng trang web này sẽ do bạn chịu.

5. TinThoiTiet.com có thể chứa liên kết tới các trang web khác. TinThoiTiet.com không kiểm soát nội dung, chất lượng và dịch vụ trên các trang web đó và không chịu trách nhiệm về chúng.

6. Trang web có thể chứa quảng cáo và liên kết đến trang chủ của nhà quảng cáo. TinThoiTiet.com không kiểm soát nội dung quảng cáo và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chất lượng của chúng.

7. TinThoiTiet.com không chịu trách nhiệm về nội dung tài liệu do người dùng gửi đến trang web. Bạn không được đăng tải nội dung khiêu dâm, xúc phạm hoặc vi phạm luật bản quyền trên trang web này.

8. TinThoiTiet.com có quyền từ chối hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào vi phạm điều khoản sử dụng.

9. TinThoiTiet.com bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sẽ không chia sẻ thông tin đó với bên thứ ba.

10. TinThoiTiet.com có quyền thay đổi và sửa đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.