Dự báo thời tiết Đồng Nai 3 ngày tới

Ngày 28/01/2023

00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 22°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.89 m/s
Mưa
33%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 21°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
2.01 m/s
Mưa
0%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
1.21 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây thưa
Mây thưa
27° 27°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
1.99 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây rải rác
Mây rải rác
31° 31°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
42 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
0%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
50 %
Gió
1.14 m/s
Mưa
0%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
0.97 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
1.61 m/s
Mưa
0%

Ngày 29/01/2023

00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
1.89 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
1.38 m/s
Mưa
0%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
1.32 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.7 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
0.82 m/s
Mưa
0%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
1.85 m/s
Mưa
0%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
1.08 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
1.18 m/s
Mưa
0%

Ngày 30/01/2023

00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
1.47 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
19° 19°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.83 m/s
Mưa
0%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
19° 19°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.54 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
50 %
Gió
1.72 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây cụm
Mây cụm
30° 30°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
43 %
Gió
1.37 m/s
Mưa
0%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
2.24 m/s
Mưa
0%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
1.73 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
1.21 m/s
Mưa
0%

Dự báo thời tiết Đồng Nai những ngày tới