Thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai hôm nay ngày mai và những ngày tới

23°
Cảm giác như 24°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai

Nhiệt độ Cao/Thấp 24°/22°
Độ ẩm Độ ẩm 97 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 2.79 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:35
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:17

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
587.46 μg/m3
NO
0.06 μg/m3
NO2
7.11 μg/m3
O3
10.46 μg/m3
SO2
2.65 μg/m3
PM2.5
17 μg/m3
PM10
21.04 μg/m3
NH3
2.98 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
2.79 m/s
Mưa
100%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
2.33 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.29 m/s
Mưa
61%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.16 m/s
Mưa
77%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.09 m/s
Mưa
85%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
89%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.97 m/s
Mưa
89%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.78 m/s
Mưa
89%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.51 m/s
Mưa
20%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.32 m/s
Mưa
27%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.93 m/s
Mưa
42%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
2.02 m/s
Mưa
52%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
2.89 m/s
Mưa
74%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
2.7 m/s
Mưa
97%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
2.8 m/s
Mưa
100%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
1.81 m/s
Mưa
96%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
0.79 m/s
Mưa
96%
17:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.28 m/s
Mưa
100%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
0.79 m/s
Mưa
97%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.02 m/s
Mưa
100%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
0.97 m/s
Mưa
32%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.39 m/s
Mưa
23%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.94 m/s
Mưa
23%