Thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai hôm nay ngày mai và những ngày tới

24°
Cảm giác như 25°
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay tại Huyện Định Quán - Đồng Nai

Nhiệt độ Cao/Thấp 25°/23°
Độ ẩm Độ ẩm 98 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 1.19 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:34
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:18

Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Định Quán - Đồng Nai: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
340.46 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
2.08 μg/m3
O3
31.11 μg/m3
SO2
0.41 μg/m3
PM2.5
6.63 μg/m3
PM10
7.24 μg/m3
NH3
0.41 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Định Quán - Đồng Nai 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.19 m/s
Mưa
99%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.92 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.26 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.33 m/s
Mưa
72%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.02 m/s
Mưa
83%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.16 m/s
Mưa
88%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.41 m/s
Mưa
89%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.22 m/s
Mưa
89%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
89%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
32%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.65 m/s
Mưa
36%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
0.38 m/s
Mưa
50%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
2.19 m/s
Mưa
68%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
3.06 m/s
Mưa
82%
13:00
Mưa vừa
Mưa vừa
29° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
3.09 m/s
Mưa
98%
14:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
2.82 m/s
Mưa
97%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
1.76 m/s
Mưa
97%
16:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.29 m/s
Mưa
98%
17:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.48 m/s
Mưa
99%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.77 m/s
Mưa
99%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.65 m/s
Mưa
79%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.82 m/s
Mưa
19%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.4 m/s
Mưa
14%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.07 m/s
Mưa
14%