Thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai hôm nay ngày mai và những ngày tới

24°
Cảm giác như 25°
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay tại Huyện Tân Phú - Đồng Nai

Nhiệt độ Cao/Thấp 25°/23°
Độ ẩm Độ ẩm 99 %
Áp suất Áp suất 1010 hPa
Gió Gió 0.31 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:33
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:18

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Tân Phú - Đồng Nai: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
347.14 μg/m3
NO
0.01 μg/m3
NO2
1.19 μg/m3
O3
4.2 μg/m3
SO2
0.25 μg/m3
PM2.5
10.1 μg/m3
PM10
12.3 μg/m3
NH3
0.27 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phú - Đồng Nai 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.31 m/s
Mưa
98%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 24°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.8 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.14 m/s
Mưa
87%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.8 m/s
Mưa
92%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.01 m/s
Mưa
94%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.16 m/s
Mưa
92%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.02 m/s
Mưa
92%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.9 m/s
Mưa
92%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1 m/s
Mưa
36%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.74 m/s
Mưa
37%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
0.61 m/s
Mưa
54%
11:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
2.01 m/s
Mưa
78%
12:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
2.44 m/s
Mưa
90%
13:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
2.27 m/s
Mưa
96%
14:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.8 m/s
Mưa
91%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.12 m/s
Mưa
90%
16:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.1 m/s
Mưa
90%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.82 m/s
Mưa
91%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.74 m/s
Mưa
93%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.81 m/s
Mưa
73%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.61 m/s
Mưa
25%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.47 m/s
Mưa
23%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.61 m/s
Mưa
23%