Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai 30 ngày tới

14/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.58 m/s
Mưa
%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
4.02 m/s
Mưa
%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.03 m/s
Mưa
%
17/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
4.26 m/s
Mưa
%
18/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.83 m/s
Mưa
%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
4.4 m/s
Mưa
%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
4.11 m/s
Mưa
%
21/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
4.68 m/s
Mưa
%
22/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
3.55 m/s
Mưa
%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.75 m/s
Mưa
%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.29 m/s
Mưa
%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.59 m/s
Mưa
%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4 m/s
Mưa
%
27/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
4.05 m/s
Mưa
%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
3.83 m/s
Mưa
%
29/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
3.84 m/s
Mưa
%
30/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
4.25 m/s
Mưa
%
31/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.07 m/s
Mưa
%
01/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.96 m/s
Mưa
%
02/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.68 m/s
Mưa
%
03/08
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
%
04/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
4.39 m/s
Mưa
%
05/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
3.42 m/s
Mưa
%
06/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.85 m/s
Mưa
%
07/08
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
2.97 m/s
Mưa
%
08/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.53 m/s
Mưa
%
09/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
2.96 m/s
Mưa
%
10/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.45 m/s
Mưa
%
11/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.44 m/s
Mưa
%
12/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.06 m/s
Mưa
%

Dự báo thời tiết Huyện Thống Nhất - Đồng Nai những ngày tới