Dự báo thời tiết Gia Lai

21°
Cảm giác như 22°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Gia Lai

Nhiệt độ Cao/Thấp 22°/20°
Độ ẩm Độ ẩm 89 %
Áp suất Áp suất 1011 hPa
Gió Gió 1.99 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 04:54
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:17

Dự báo thời tiết Gia Lai những ngày tới

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Chất lượng không khí Gia Lai: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
175.24 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
0.49 μg/m3
O3
43.27 μg/m3
SO2
0.19 μg/m3
PM2.5
1.26 μg/m3
PM10
1.89 μg/m3
NH3
0.18 μg/m3

Dự báo thời tiết Gia Lai 24h tới

04:00
Mây cụm
Mây cụm
20° 21°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.9 m/s
Mưa
4%
05:00
Mây cụm
Mây cụm
19° 20°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.66 m/s
Mưa
4%
06:00
Mây cụm
Mây cụm
21° 21°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
1.78 m/s
Mưa
4%
07:00
Mây cụm
Mây cụm
23° 24°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
3.18 m/s
Mưa
0%
08:00
Mây cụm
Mây cụm
25° 25°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
3.75 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
4.14 m/s
Mưa
0%
10:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
4.44 m/s
Mưa
0%
11:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
4.58 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
4.72 m/s
Mưa
4%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
4.49 m/s
Mưa
8%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
4.14 m/s
Mưa
12%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
3.47 m/s
Mưa
16%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1010 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.62 m/s
Mưa
16%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
16%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.57 m/s
Mưa
8%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.27 m/s
Mưa
4%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
12%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.7 m/s
Mưa
12%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.53 m/s
Mưa
16%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
22° 22°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
1.53 m/s
Mưa
8%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.8 m/s
Mưa
12%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.58 m/s
Mưa
8%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
8%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
2.05 m/s
Mưa
8%