Dự báo thời tiết Hà Giang

19°
Cảm giác như 19°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Hà Giang

Nhiệt độ Cao/Thấp 20°/18°
Độ ẩm Độ ẩm 99 %
Áp suất Áp suất 1016 hPa
Gió Gió 0.85 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:23
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:14

Dự báo thời tiết Hà Giang những ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Chất lượng không khí Hà Giang: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
427.25 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
8.14 μg/m3
O3
19.67 μg/m3
SO2
2.03 μg/m3
PM2.5
12.62 μg/m3
PM10
12.88 μg/m3
NH3
0.31 μg/m3

Dự báo thời tiết Hà Giang 24h tới

04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
88%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
92%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 19°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.87 m/s
Mưa
92%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.03 m/s
Mưa
80%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
84%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.09 m/s
Mưa
88%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.03 m/s
Mưa
88%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
84%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
84%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.93 m/s
Mưa
48%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.88 m/s
Mưa
48%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.69 m/s
Mưa
44%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.76 m/s
Mưa
40%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.68 m/s
Mưa
40%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.71 m/s
Mưa
40%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.7 m/s
Mưa
60%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.58 m/s
Mưa
68%
21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.62 m/s
Mưa
68%
22:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.1 m/s
Mưa
64%
23:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.89 m/s
Mưa
72%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.75 m/s
Mưa
72%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.95 m/s
Mưa
76%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.77 m/s
Mưa
72%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.76 m/s
Mưa
72%