Dự báo thời tiết Hải Phòng

19°
Cảm giác như 20°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Hải Phòng

Nhiệt độ Cao/Thấp 20°/18°
Độ ẩm Độ ẩm 100 %
Áp suất Áp suất 1016 hPa
Gió Gió 3.6 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:13
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:11

Dự báo thời tiết Hải Phòng những ngày tới

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Chất lượng không khí Hải Phòng: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
427.25 μg/m3
NO
0.03 μg/m3
NO2
17.31 μg/m3
O3
18.77 μg/m3
SO2
10.25 μg/m3
PM2.5
14.26 μg/m3
PM10
15.51 μg/m3
NH3
1.19 μg/m3

Dự báo thời tiết Hải Phòng 24h tới

04:00
Mây cụm
Mây cụm
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
2.32 m/s
Mưa
52%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
2.47 m/s
Mưa
52%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 19°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
2.82 m/s
Mưa
60%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.08 m/s
Mưa
61%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
2.9 m/s
Mưa
32%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
2.86 m/s
Mưa
31%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
3.16 m/s
Mưa
27%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.96 m/s
Mưa
25%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
2.77 m/s
Mưa
23%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.83 m/s
Mưa
13%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.9 m/s
Mưa
18%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.97 m/s
Mưa
18%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.99 m/s
Mưa
18%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.98 m/s
Mưa
16%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.86 m/s
Mưa
19%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.77 m/s
Mưa
18%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.92 m/s
Mưa
18%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
3.33 m/s
Mưa
21%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
3.44 m/s
Mưa
29%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
3.23 m/s
Mưa
25%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
3.05 m/s
Mưa
25%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
2.85 m/s
Mưa
25%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
2.94 m/s
Mưa
27%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
3.08 m/s
Mưa
28%