Dự báo thời tiết Hoà Bình

20°
Cảm giác như 20°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Hoà Bình

Nhiệt độ Cao/Thấp 21°/19°
Độ ẩm Độ ẩm 96 %
Áp suất Áp suất 1016 hPa
Gió Gió 1.65 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:18
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:16

Dự báo thời tiết Hoà Bình những ngày tới

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Chất lượng không khí Hoà Bình: Trung bình

3
Trung bình
Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.
CO
620.84 μg/m3
NO
0.24 μg/m3
NO2
18.34 μg/m3
O3
5.36 μg/m3
SO2
4.35 μg/m3
PM2.5
24.04 μg/m3
PM10
26.55 μg/m3
NH3
6.84 μg/m3

Dự báo thời tiết Hoà Bình 24h tới

03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.7 m/s
Mưa
86%
04:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.71 m/s
Mưa
86%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 19°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.72 m/s
Mưa
87%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
18° 18°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.78 m/s
Mưa
87%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
18° 18°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.79 m/s
Mưa
49%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
46%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.66 m/s
Mưa
45%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.59 m/s
Mưa
49%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.62 m/s
Mưa
57%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.59 m/s
Mưa
57%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.61 m/s
Mưa
34%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.53 m/s
Mưa
22%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.5 m/s
Mưa
22%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.41 m/s
Mưa
18%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.45 m/s
Mưa
11%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.41 m/s
Mưa
11%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
1%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
1%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.44 m/s
Mưa
3%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.31 m/s
Mưa
4%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.25 m/s
Mưa
9%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.29 m/s
Mưa
10%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.39 m/s
Mưa
23%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.51 m/s
Mưa
28%