Thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình hôm nay ngày mai và những ngày tới

27°
Cảm giác như 32°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Kim Bôi - Hoà Bình

Nhiệt độ Cao/Thấp 28°/26°
Độ ẩm Độ ẩm 92 %
Áp suất Áp suất 1004 hPa
Gió Gió 1.25 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:24
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:41

Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Kim Bôi - Hoà Bình: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
420.57 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
5.66 μg/m3
O3
21.28 μg/m3
SO2
1.36 μg/m3
PM2.5
6.5 μg/m3
PM10
8.42 μg/m3
NH3
2.82 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Kim Bôi - Hoà Bình 24h tới

23:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.25 m/s
Mưa
100%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.16 m/s
Mưa
80%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.83 m/s
Mưa
80%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.29 m/s
Mưa
75%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
0.54 m/s
Mưa
89%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
0.89 m/s
Mưa
86%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.22 m/s
Mưa
83%
06:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
0.81 m/s
Mưa
97%
07:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.5 m/s
Mưa
97%
08:00
Mưa vừa
Mưa vừa
28° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
2.63 m/s
Mưa
100%
09:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.17 m/s
Mưa
100%
10:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.18 m/s
Mưa
100%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
2.68 m/s
Mưa
100%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
2.27 m/s
Mưa
100%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.29 m/s
Mưa
100%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
2.32 m/s
Mưa
9%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
2.09 m/s
Mưa
9%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
2.24 m/s
Mưa
7%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
1.84 m/s
Mưa
7%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.1 m/s
Mưa
8%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
1.53 m/s
Mưa
38%
20:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
1.81 m/s
Mưa
30%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
26%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
1.51 m/s
Mưa
26%