Dự báo thời tiết Khánh Hòa 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 37°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
42 %
Gió
2.3 m/s
Mưa
89%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 34°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
45 %
Gió
2.36 m/s
Mưa
72%
16/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
1.8 m/s
Mưa
17%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 35°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
2.48 m/s
Mưa
32%
18/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 32°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
64 %
Gió
1.92 m/s
Mưa
61%
19/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
2.1 m/s
Mưa
43%
20/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
2.06 m/s
Mưa
69%
21/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 30°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
2.58 m/s
Mưa
35%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
997 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
71%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 32°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
2.44 m/s
Mưa
92%
24/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
1.3 m/s
Mưa
32%
25/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
97%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
2.27 m/s
Mưa
93%
27/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 31°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
59 %
Gió
1.8 m/s
Mưa
23%
28/07
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.47 m/s
Mưa
12%

Dự báo thời tiết Khánh Hòa những ngày tới