Dự báo thời tiết Khánh Hòa 7 ngày tới

27/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 24°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.44 m/s
Mưa
67%
28/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
2.32 m/s
Mưa
91%
29/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 20°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.28 m/s
Mưa
77%
30/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 20°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.41 m/s
Mưa
43%
31/01
Mây rải rác
Mây rải rác
19° 28°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.86 m/s
Mưa
25%
01/02
Mưa vừa
Mưa vừa
21° 22°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
1.01 m/s
Mưa
100%
02/02
Mưa vừa
Mưa vừa
21° 26°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
1.26 m/s
Mưa
91%

Dự báo thời tiết Khánh Hòa những ngày tới