Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

22°
Cảm giác như 23°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa

Nhiệt độ Cao/Thấp 23°/21°
Độ ẩm Độ ẩm 92 %
Áp suất Áp suất 1014 hPa
Gió Gió 4.55 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:09
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:41

Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
303.75 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.07 μg/m3
O3
85.12 μg/m3
SO2
1.89 μg/m3
PM2.5
21.06 μg/m3
PM10
23.34 μg/m3
NH3
0 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Vạn Ninh - Khánh Hòa 24h tới

21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
4.55 m/s
Mưa
70%
22:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
4.46 m/s
Mưa
70%
23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4.86 m/s
Mưa
82%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
5.09 m/s
Mưa
91%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
5.16 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
5.47 m/s
Mưa
100%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
5.66 m/s
Mưa
100%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
5.62 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
5.59 m/s
Mưa
100%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
5.45 m/s
Mưa
100%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
5.51 m/s
Mưa
85%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
5.62 m/s
Mưa
85%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.47 m/s
Mưa
85%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.46 m/s
Mưa
85%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
5.36 m/s
Mưa
88%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.38 m/s
Mưa
85%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.43 m/s
Mưa
63%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.3 m/s
Mưa
67%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
5.21 m/s
Mưa
67%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.04 m/s
Mưa
71%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
4.89 m/s
Mưa
78%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
5.02 m/s
Mưa
81%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.03 m/s
Mưa
83%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 21°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
4.68 m/s
Mưa
72%