Dự báo thời tiết Lạng Sơn

Cảm giác như 7°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Lạng Sơn

Nhiệt độ Cao/Thấp 10°/8°
Độ ẩm Độ ẩm 93 %
Áp suất Áp suất 1019 hPa
Gió Gió 4.17 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:15
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:10

Dự báo thời tiết Lạng Sơn những ngày tới

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Chất lượng không khí Lạng Sơn: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
423.91 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
9.25 μg/m3
O3
27.9 μg/m3
SO2
5.6 μg/m3
PM2.5
12.58 μg/m3
PM10
12.88 μg/m3
NH3
0.21 μg/m3

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 24h tới

03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4.17 m/s
Mưa
60%
04:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4.16 m/s
Mưa
52%
05:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
52%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
4.09 m/s
Mưa
52%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
4.11 m/s
Mưa
48%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
4.08 m/s
Mưa
40%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.96 m/s
Mưa
40%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.87 m/s
Mưa
48%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.95 m/s
Mưa
52%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.77 m/s
Mưa
56%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.74 m/s
Mưa
36%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.66 m/s
Mưa
40%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.66 m/s
Mưa
40%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.75 m/s
Mưa
40%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.84 m/s
Mưa
32%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.69 m/s
Mưa
28%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.74 m/s
Mưa
4%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.6 m/s
Mưa
28%
21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
3.7 m/s
Mưa
28%
22:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
3.78 m/s
Mưa
44%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
3.86 m/s
Mưa
44%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
4.04 m/s
Mưa
56%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
4.18 m/s
Mưa
44%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
4.22 m/s
Mưa
48%