Dự báo thời tiết Lạng Sơn 15 ngày tới

27/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11°
Áp suất
1025 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
8.17 m/s
Mưa
96%
28/01
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15°
Áp suất
1024 hPa
Độ ẩm
21 %
Gió
4.85 m/s
Mưa
0%
29/01
Mây thưa
Mây thưa
18°
Áp suất
1024 hPa
Độ ẩm
18 %
Gió
3.77 m/s
Mưa
0%
30/01
Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
20°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
19 %
Gió
2.55 m/s
Mưa
0%
31/01
Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
20°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
3.42 m/s
Mưa
0%
01/02
Mây đen u ám
Mây đen u ám
11° 19°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.93 m/s
Mưa
0%
02/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
15° 16°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.4 m/s
Mưa
100%
03/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 15°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.88 m/s
Mưa
100%
04/02
Mưa vừa
Mưa vừa
11° 14°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
3.42 m/s
Mưa
100%
05/02
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
10° 11°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
3.05 m/s
Mưa
100%
06/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 11°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
2.67 m/s
Mưa
96%
07/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
5.71 m/s
Mưa
96%
08/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
3.77 m/s
Mưa
52%
09/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
2 m/s
Mưa
40%
10/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
4.6 m/s
Mưa
84%

Dự báo thời tiết Lạng Sơn những ngày tới