Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

14/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
2.28 m/s
Mưa
%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
1.59 m/s
Mưa
%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
1.52 m/s
Mưa
%
17/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.97 m/s
Mưa
%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
2.08 m/s
Mưa
%
19/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
2.47 m/s
Mưa
%
20/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.51 m/s
Mưa
%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
1.56 m/s
Mưa
%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
2.48 m/s
Mưa
%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
2.93 m/s
Mưa
%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 30°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
60 %
Gió
3.09 m/s
Mưa
%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 30°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
2.68 m/s
Mưa
%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 30°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
2.58 m/s
Mưa
%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
2.66 m/s
Mưa
%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
2.74 m/s
Mưa
%
29/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
2.58 m/s
Mưa
%
30/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
3.06 m/s
Mưa
%
31/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.99 m/s
Mưa
%
01/08
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 27°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
2.13 m/s
Mưa
%
02/08
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
2.29 m/s
Mưa
%
03/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
1.95 m/s
Mưa
%
04/08
Mây thưa
Mây thưa
23° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
1.95 m/s
Mưa
%
05/08
Mây thưa
Mây thưa
24° 32°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
52 %
Gió
2.08 m/s
Mưa
%
06/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 32°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
1.78 m/s
Mưa
%
07/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 33°
Áp suất
998 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
2.11 m/s
Mưa
%
08/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 33°
Áp suất
997 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.35 m/s
Mưa
%
09/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.91 m/s
Mưa
%
10/08
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 24°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
4.5 m/s
Mưa
%
11/08
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
3.74 m/s
Mưa
%
12/08
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.33 m/s
Mưa
%

Dự báo thời tiết Lạng Sơn những ngày tới