Thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn hôm nay ngày mai và những ngày tới

24°
Cảm giác như 25°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn

Nhiệt độ Cao/Thấp 25°/23°
Độ ẩm Độ ẩm 95 %
Áp suất Áp suất 1005 hPa
Gió Gió 0.8 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:20
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:41

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
413.9 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
3.17 μg/m3
O3
10.73 μg/m3
SO2
1.59 μg/m3
PM2.5
24.17 μg/m3
PM10
26.42 μg/m3
NH3
1.46 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn - Lạng Sơn 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
0.8 m/s
Mưa
96%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.31 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.05 m/s
Mưa
83%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
96%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.53 m/s
Mưa
100%
05:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.58 m/s
Mưa
80%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.45 m/s
Mưa
80%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.19 m/s
Mưa
80%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.45 m/s
Mưa
56%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
1.64 m/s
Mưa
60%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
72 %
Gió
1.89 m/s
Mưa
59%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
51 %
Gió
2.17 m/s
Mưa
59%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
43 %
Gió
2.41 m/s
Mưa
62%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
43 %
Gió
2.53 m/s
Mưa
62%
14:00
Mây thưa
Mây thưa
34° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
43 %
Gió
1.79 m/s
Mưa
9%
15:00
Mây cụm
Mây cụm
33° 33°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
6%
16:00
Mây cụm
Mây cụm
33° 33°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
47 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
6%
17:00
Mây cụm
Mây cụm
32° 32°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
0.59 m/s
Mưa
2%
18:00
Mây cụm
Mây cụm
29° 29°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
0.65 m/s
Mưa
2%
19:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
0.74 m/s
Mưa
2%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
1.28 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây cụm
Mây cụm
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
1.49 m/s
Mưa
0%