Thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn hôm nay ngày mai và những ngày tới

21°
Cảm giác như 22°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn

Nhiệt độ Cao/Thấp 22°/20°
Độ ẩm Độ ẩm 90 %
Áp suất Áp suất 1005 hPa
Gió Gió 0.45 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:17
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:38

Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
494 μg/m3
NO
0.57 μg/m3
NO2
10.97 μg/m3
O3
3.26 μg/m3
SO2
1.25 μg/m3
PM2.5
17.95 μg/m3
PM10
21.79 μg/m3
NH3
2.72 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Cao Lộc - Lạng Sơn 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
21° 21°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.45 m/s
Mưa
99%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
20° 21°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
0.38 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
20° 21°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
0.74 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
20° 20°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
0.69 m/s
Mưa
99%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
20° 20°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.62 m/s
Mưa
100%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
20° 20°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
100%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 20°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.48 m/s
Mưa
80%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.34 m/s
Mưa
80%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
21° 21°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
13%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.28 m/s
Mưa
10%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
64 %
Gió
2.67 m/s
Mưa
16%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
2.9 m/s
Mưa
26%
12:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
2.59 m/s
Mưa
38%
13:00
Mây cụm
Mây cụm
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
2.46 m/s
Mưa
38%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
2.24 m/s
Mưa
27%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
1.86 m/s
Mưa
23%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
1.5 m/s
Mưa
23%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
19%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.29 m/s
Mưa
19%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 24°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.21 m/s
Mưa
19%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
0.64 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây cụm
Mây cụm
22° 22°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
0.61 m/s
Mưa
0%