Thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn hôm nay ngày mai và những ngày tới

26°
Cảm giác như 27°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn

Nhiệt độ Cao/Thấp 27°/25°
Độ ẩm Độ ẩm 90 %
Áp suất Áp suất 1005 hPa
Gió Gió 0.76 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:17
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:38

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
480.65 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
3.56 μg/m3
O3
20.74 μg/m3
SO2
1.25 μg/m3
PM2.5
21.39 μg/m3
PM10
24.41 μg/m3
NH3
1.09 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Lộc Bình - Lạng Sơn 24h tới

23:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.76 m/s
Mưa
99%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
0.69 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.05 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
0.65 m/s
Mưa
99%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
0.72 m/s
Mưa
100%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.01 m/s
Mưa
100%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.47 m/s
Mưa
100%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.8 m/s
Mưa
80%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.58 m/s
Mưa
80%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
2.06 m/s
Mưa
14%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.64 m/s
Mưa
12%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
2.95 m/s
Mưa
20%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
59 %
Gió
3.16 m/s
Mưa
34%
12:00
Mây cụm
Mây cụm
32° 32°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
2.89 m/s
Mưa
46%
13:00
Mây cụm
Mây cụm
33° 33°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
2.71 m/s
Mưa
46%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
2.48 m/s
Mưa
33%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
2.29 m/s
Mưa
29%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
60 %
Gió
1.93 m/s
Mưa
29%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
1.18 m/s
Mưa
25%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.14 m/s
Mưa
25%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
1.37 m/s
Mưa
25%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
1.31 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
0.87 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
0.68 m/s
Mưa
0%