Thời tiết Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng hôm nay ngày mai và những ngày tới

25°
Cảm giác như 26°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng

Nhiệt độ Cao/Thấp 26°/24°
Độ ẩm Độ ẩm 94 %
Áp suất Áp suất 1005 hPa
Gió Gió 0.46 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:18
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:40

Dự báo thời tiết Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng những ngày tới

Dự báo thời tiết Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng ngày mai

Chất lượng không khí Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
420.57 μg/m3
NO
0.03 μg/m3
NO2
5.31 μg/m3
O3
6.17 μg/m3
SO2
1.36 μg/m3
PM2.5
19.04 μg/m3
PM10
20.19 μg/m3
NH3
0.83 μg/m3

Dự báo thời tiết Xã Hoàng Văn Thụ - Huyện Văn Lãng 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
0.46 m/s
Mưa
97%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
0.89 m/s
Mưa
100%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.13 m/s
Mưa
100%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.2 m/s
Mưa
89%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.11 m/s
Mưa
98%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.31 m/s
Mưa
99%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.86 m/s
Mưa
100%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.8 m/s
Mưa
80%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.03 m/s
Mưa
80%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
21%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
1.64 m/s
Mưa
23%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
64 %
Gió
1.87 m/s
Mưa
19%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
2.13 m/s
Mưa
20%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
2.08 m/s
Mưa
28%
13:00
Mây cụm
Mây cụm
34° 34°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
1.83 m/s
Mưa
28%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
1.1 m/s
Mưa
11%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
34° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
52 %
Gió
0.91 m/s
Mưa
7%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
34° 34°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
1.01 m/s
Mưa
7%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
0.95 m/s
Mưa
4%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
0.87 m/s
Mưa
4%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
0.85 m/s
Mưa
4%
20:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
0.51 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
0.49 m/s
Mưa
0%
22:00
Mây cụm
Mây cụm
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
0.85 m/s
Mưa
0%