Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 34°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
2.58 m/s
Mưa
74%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 35°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
97%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 35°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
3.35 m/s
Mưa
28%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 36°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
3.94 m/s
Mưa
35%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
44%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 25°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
97%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.2 m/s
Mưa
98%
21/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 31°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
3.2 m/s
Mưa
100%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 34°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
5.56 m/s
Mưa
82%
23/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
3.77 m/s
Mưa
100%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.68 m/s
Mưa
100%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 36°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
1.77 m/s
Mưa
100%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 38°
Áp suất
993 hPa
Độ ẩm
40 %
Gió
2.89 m/s
Mưa
38%
27/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
25° 27°
Áp suất
991 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
4.71 m/s
Mưa
100%
28/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
2.43 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng những ngày tới