Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng 30 ngày tới

14/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
1.88 m/s
Mưa
%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 31°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
1.15 m/s
Mưa
%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.82 m/s
Mưa
%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 31°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
2.09 m/s
Mưa
%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 32°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
60 %
Gió
2.06 m/s
Mưa
%
19/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
72 %
Gió
2.28 m/s
Mưa
%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
1.37 m/s
Mưa
%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 32°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
1.93 m/s
Mưa
%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 32°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
2.1 m/s
Mưa
%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 33°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
2.06 m/s
Mưa
%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 33°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
2.64 m/s
Mưa
%
25/07
Mây rải rác
Mây rải rác
25° 34°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
50 %
Gió
2.29 m/s
Mưa
%
26/07
Mây thưa
Mây thưa
26° 35°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
47 %
Gió
2.53 m/s
Mưa
%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
66 %
Gió
1.43 m/s
Mưa
%
29/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
1.38 m/s
Mưa
%
30/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
1.08 m/s
Mưa
%
31/07
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 31°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
1.08 m/s
Mưa
%
01/08
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 29°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
1.98 m/s
Mưa
%
02/08
Mây rải rác
Mây rải rác
24° 34°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
2.26 m/s
Mưa
%
03/08
Mây rải rác
Mây rải rác
24° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
52 %
Gió
1.7 m/s
Mưa
%
04/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 32°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
1.67 m/s
Mưa
%
05/08
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.41 m/s
Mưa
%
06/08
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
2.14 m/s
Mưa
%
07/08
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
1.96 m/s
Mưa
%
08/08
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
2.34 m/s
Mưa
%
09/08
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.69 m/s
Mưa
%
10/08
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
1.42 m/s
Mưa
%
11/08
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
1.82 m/s
Mưa
%
12/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 32°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
59 %
Gió
2.36 m/s
Mưa
%

Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng những ngày tới