Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng 7 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 34°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
2.58 m/s
Mưa
74%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 35°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
58 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
97%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 35°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
3.35 m/s
Mưa
28%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 36°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
3.94 m/s
Mưa
35%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
4.51 m/s
Mưa
44%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 25°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.75 m/s
Mưa
97%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.2 m/s
Mưa
98%

Dự báo thời tiết Xã Hồng Thái - Huyện Văn Lãng những ngày tới