Dự báo thời tiết Lào Cai

16°
Cảm giác như 16°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Lào Cai

Nhiệt độ Cao/Thấp 17°/15°
Độ ẩm Độ ẩm 99 %
Áp suất Áp suất 1015 hPa
Gió Gió 1.38 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:26
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:19

Dự báo thời tiết Lào Cai những ngày tới

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Chất lượng không khí Lào Cai: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
460.63 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
7.88 μg/m3
O3
12.7 μg/m3
SO2
1.19 μg/m3
PM2.5
12.3 μg/m3
PM10
12.57 μg/m3
NH3
0.52 μg/m3

Dự báo thời tiết Lào Cai 24h tới

04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.38 m/s
Mưa
57%
05:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.46 m/s
Mưa
57%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 16°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.46 m/s
Mưa
56%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.46 m/s
Mưa
52%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.51 m/s
Mưa
53%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.47 m/s
Mưa
64%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
15° 15°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.45 m/s
Mưa
75%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 14°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.38 m/s
Mưa
83%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 14°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.33 m/s
Mưa
83%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
14° 14°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.25 m/s
Mưa
79%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
13° 13°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.18 m/s
Mưa
80%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
13° 13°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.16 m/s
Mưa
84%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
13° 13°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
80%
17:00
Mưa vừa
Mưa vừa
12° 12°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.09 m/s
Mưa
80%
18:00
Mưa vừa
Mưa vừa
12° 12°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.11 m/s
Mưa
79%
19:00
Mưa vừa
Mưa vừa
12° 12°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.01 m/s
Mưa
89%
20:00
Mưa vừa
Mưa vừa
12° 12°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.13 m/s
Mưa
93%
21:00
Mưa vừa
Mưa vừa
12° 12°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
96%
22:00
Mưa vừa
Mưa vừa
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.81 m/s
Mưa
96%
23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.11 m/s
Mưa
96%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
96%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.93 m/s
Mưa
81%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.05 m/s
Mưa
81%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
11° 11°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
79%