Dự báo thời tiết Long An 15 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 31°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4.93 m/s
Mưa
100%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 32°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
6.81 m/s
Mưa
58%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 34°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
7.32 m/s
Mưa
63%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
66 %
Gió
7.59 m/s
Mưa
90%
18/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
7.03 m/s
Mưa
100%
19/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
5.86 m/s
Mưa
100%
20/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
6.33 m/s
Mưa
100%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
5.83 m/s
Mưa
100%
22/07
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
24° 25°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
9.8 m/s
Mưa
100%
23/07
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
8.85 m/s
Mưa
100%
24/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.95 m/s
Mưa
100%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
6.19 m/s
Mưa
99%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
7.26 m/s
Mưa
99%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.7 m/s
Mưa
100%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
4.69 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Long An những ngày tới