Dự báo thời tiết Nghệ An

20°
Cảm giác như 21°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Nghệ An

Nhiệt độ Cao/Thấp 21°/19°
Độ ẩm Độ ẩm 99 %
Áp suất Áp suất 1015 hPa
Gió Gió 1.13 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:18
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:21

Dự báo thời tiết Nghệ An những ngày tới

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Chất lượng không khí Nghệ An: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
494 μg/m3
NO
0.01 μg/m3
NO2
10.28 μg/m3
O3
4.65 μg/m3
SO2
2.35 μg/m3
PM2.5
19.93 μg/m3
PM10
20.31 μg/m3
NH3
0.34 μg/m3

Dự báo thời tiết Nghệ An 24h tới

04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
65%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.98 m/s
Mưa
69%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.91 m/s
Mưa
69%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.86 m/s
Mưa
81%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.81 m/s
Mưa
89%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.88 m/s
Mưa
89%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.93 m/s
Mưa
92%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 20°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
92%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
93%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
74%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
19° 19°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.94 m/s
Mưa
74%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
74%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.97 m/s
Mưa
64%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
18° 18°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
63%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
18° 18°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.91 m/s
Mưa
63%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.87 m/s
Mưa
30%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
33%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.87 m/s
Mưa
32%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.83 m/s
Mưa
36%
23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.79 m/s
Mưa
32%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
17° 17°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.81 m/s
Mưa
28%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.82 m/s
Mưa
0%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.86 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.84 m/s
Mưa
0%