Thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An hôm nay ngày mai và những ngày tới

26°
Cảm giác như 27°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Quế Phong - Nghệ An

Nhiệt độ Cao/Thấp 27°/25°
Độ ẩm Độ ẩm 94 %
Áp suất Áp suất 1006 hPa
Gió Gió 0.76 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:29
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:42

Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Quế Phong - Nghệ An: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
181.91 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.04 μg/m3
O3
4.51 μg/m3
SO2
0.37 μg/m3
PM2.5
2.11 μg/m3
PM10
3.6 μg/m3
NH3
3.74 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Quế Phong - Nghệ An 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
0.76 m/s
Mưa
70%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 26°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
0.93 m/s
Mưa
80%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1 m/s
Mưa
80%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
0.85 m/s
Mưa
62%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
79%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
85%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.23 m/s
Mưa
85%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.28 m/s
Mưa
88%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.05 m/s
Mưa
86%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
0.86 m/s
Mưa
38%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
0.46 m/s
Mưa
56%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
32° 32°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
0.75 m/s
Mưa
55%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
33° 33°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
0.94 m/s
Mưa
59%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
32° 32°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
67%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
67%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
32° 32°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
51%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
63 %
Gió
1.18 m/s
Mưa
43%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
67 %
Gió
1.35 m/s
Mưa
39%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
30° 30°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
1.37 m/s
Mưa
39%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
55%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
0.88 m/s
Mưa
69%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
0.92 m/s
Mưa
82%
21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
1.06 m/s
Mưa
81%
22:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
86%