Dự báo thời tiết Quảng Bình 3 ngày tới

Ngày 28/01/2023

00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
3.23 m/s
Mưa
67%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
3.55 m/s
Mưa
31%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.34 m/s
Mưa
27%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
10° 10°
Áp suất
1024 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.7 m/s
Mưa
7%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
12° 12°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
4.55 m/s
Mưa
23%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.58 m/s
Mưa
39%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
10° 10°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
2.85 m/s
Mưa
33%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
2.54 m/s
Mưa
4%

Ngày 29/01/2023

00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
2.72 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
2.88 m/s
Mưa
0%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
2.89 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
11° 11°
Áp suất
1025 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
3.72 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
5.09 m/s
Mưa
0%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
12° 12°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
4.14 m/s
Mưa
0%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
10° 10°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.51 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây cụm
Mây cụm
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
2.28 m/s
Mưa
0%

Ngày 30/01/2023

00:00
Mây cụm
Mây cụm
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây thưa
Mây thưa
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
1.21 m/s
Mưa
0%
06:00
Mây rải rác
Mây rải rác
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
1.07 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
2.96 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
16° 16°
Áp suất
1018 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
4.41 m/s
Mưa
0%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
14° 14°
Áp suất
1017 hPa
Độ ẩm
64 %
Gió
3.61 m/s
Mưa
0%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
11° 11°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
1.21 m/s
Mưa
0%
21:00
Mây cụm
Mây cụm
10° 10°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
0.76 m/s
Mưa
0%

Dự báo thời tiết Quảng Bình những ngày tới