Thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình hôm nay ngày mai và những ngày tới

31°
Cảm giác như 35°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Bố Trạch - Quảng Bình

Nhiệt độ Cao/Thấp 32°/30°
Độ ẩm Độ ẩm 61 %
Áp suất Áp suất 1004 hPa
Gió Gió 2.63 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:27
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:33

Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Bố Trạch - Quảng Bình: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
373.84 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.06 μg/m3
O3
62.94 μg/m3
SO2
0.3 μg/m3
PM2.5
17.73 μg/m3
PM10
18.14 μg/m3
NH3
0.9 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Bố Trạch - Quảng Bình 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
60 %
Gió
2.63 m/s
Mưa
12%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
2.56 m/s
Mưa
12%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 31°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
2.22 m/s
Mưa
12%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
2.09 m/s
Mưa
8%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
2.27 m/s
Mưa
17%
04:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
2.7 m/s
Mưa
29%
05:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
2.53 m/s
Mưa
23%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
74 %
Gió
2.52 m/s
Mưa
15%
07:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
66 %
Gió
3.12 m/s
Mưa
12%
08:00
Mây cụm
Mây cụm
32° 32°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
57 %
Gió
3.44 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
34° 34°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
50 %
Gió
3.32 m/s
Mưa
0%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
36° 36°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
46 %
Gió
2.78 m/s
Mưa
0%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
37° 37°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
1.92 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
37° 37°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
1.37 m/s
Mưa
2%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
36° 36°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
0.71 m/s
Mưa
14%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
32° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
0.51 m/s
Mưa
57%
15:00
Mưa vừa
Mưa vừa
30° 30°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
1.19 m/s
Mưa
77%
16:00
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
28° 28°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
1.96 m/s
Mưa
78%
17:00
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
26° 26°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.47 m/s
Mưa
92%
18:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
2.99 m/s
Mưa
93%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
1.99 m/s
Mưa
93%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
1.68 m/s
Mưa
17%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.66 m/s
Mưa
18%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.78 m/s
Mưa
31%