Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

17°
Cảm giác như 17°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

Nhiệt độ Cao/Thấp 18°/16°
Độ ẩm Độ ẩm 88 %
Áp suất Áp suất 1022 hPa
Gió Gió 7.39 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:25
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:45

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình: Kém

4
Kém
Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.
CO
507.36 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
3.38 μg/m3
O3
92.98 μg/m3
SO2
16.69 μg/m3
PM2.5
66.46 μg/m3
PM10
87.25 μg/m3
NH3
0.23 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 24h tới

21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
7.39 m/s
Mưa
84%
22:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
7.13 m/s
Mưa
84%
23:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 17°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
7.24 m/s
Mưa
84%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
7.32 m/s
Mưa
85%
01:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7.51 m/s
Mưa
67%
02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7.6 m/s
Mưa
67%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7.47 m/s
Mưa
63%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7.33 m/s
Mưa
63%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
7.3 m/s
Mưa
63%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
7.42 m/s
Mưa
63%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
7.18 m/s
Mưa
52%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
7.06 m/s
Mưa
48%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1023 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.98 m/s
Mưa
43%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
17° 17°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
6.73 m/s
Mưa
43%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
6.89 m/s
Mưa
54%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
7.01 m/s
Mưa
54%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
7 m/s
Mưa
57%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
6.88 m/s
Mưa
57%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
6.55 m/s
Mưa
57%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1019 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
6.51 m/s
Mưa
61%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1020 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
6.39 m/s
Mưa
61%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1021 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.94 m/s
Mưa
61%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.9 m/s
Mưa
31%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
16° 16°
Áp suất
1022 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.6 m/s
Mưa
23%