Thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình hôm nay ngày mai và những ngày tới

30°
Cảm giác như 33°
Mây đen u ám
Mây đen u ám

Thời tiết hôm nay tại Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình

Nhiệt độ Cao/Thấp 31°/29°
Độ ẩm Độ ẩm 65 %
Áp suất Áp suất 1004 hPa
Gió Gió 2.68 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:26
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:30

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
333.79 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.33 μg/m3
O3
67.23 μg/m3
SO2
0.41 μg/m3
PM2.5
5.57 μg/m3
PM10
5.77 μg/m3
NH3
1 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Lệ Thủy - Quảng Bình 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
2.68 m/s
Mưa
10%
00:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
66 %
Gió
2.65 m/s
Mưa
14%
01:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
2.27 m/s
Mưa
10%
02:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 29°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
2.25 m/s
Mưa
0%
03:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
2.48 m/s
Mưa
7%
04:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
2.96 m/s
Mưa
18%
05:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.93 m/s
Mưa
15%
06:00
Mây cụm
Mây cụm
27° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
2.77 m/s
Mưa
15%
07:00
Mây cụm
Mây cụm
30° 30°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
15%
08:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
5.07 m/s
Mưa
0%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
34° 34°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
5.15 m/s
Mưa
0%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
36° 36°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
5.05 m/s
Mưa
0%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
37° 37°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
41 %
Gió
4.84 m/s
Mưa
0%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
37° 37°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
3.37 m/s
Mưa
0%
13:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
34° 34°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
3.84 m/s
Mưa
0%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
3.62 m/s
Mưa
26%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1000 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
3.51 m/s
Mưa
44%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
32° 32°
Áp suất
999 hPa
Độ ẩm
62 %
Gió
4.12 m/s
Mưa
52%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
6.08 m/s
Mưa
70%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1001 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
3.75 m/s
Mưa
79%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
2.81 m/s
Mưa
78%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1002 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.92 m/s
Mưa
39%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
1.2 m/s
Mưa
36%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
1.48 m/s
Mưa
40%