Dự báo thời tiết Quảng Nam

23°
Cảm giác như 23°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Quảng Nam

Nhiệt độ Cao/Thấp 24°/22°
Độ ẩm Độ ẩm 99 %
Áp suất Áp suất 1013 hPa
Gió Gió 0.22 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 04:59
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:15

Dự báo thời tiết Quảng Nam những ngày tới

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Chất lượng không khí Quảng Nam: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
220.3 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.99 μg/m3
O3
33.26 μg/m3
SO2
1.97 μg/m3
PM2.5
6.18 μg/m3
PM10
8.32 μg/m3
NH3
0.13 μg/m3

Dự báo thời tiết Quảng Nam 24h tới

03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.24 m/s
Mưa
31%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 22°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.31 m/s
Mưa
33%
05:00
Mây cụm
Mây cụm
22° 22°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.27 m/s
Mưa
29%
06:00
Mây cụm
Mây cụm
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.24 m/s
Mưa
25%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.4 m/s
Mưa
34%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
0.85 m/s
Mưa
45%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
1.2 m/s
Mưa
57%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
72 %
Gió
1.57 m/s
Mưa
66%
11:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
72 %
Gió
1.85 m/s
Mưa
79%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
1.95 m/s
Mưa
79%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
1.84 m/s
Mưa
68%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
1.61 m/s
Mưa
72%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
1.36 m/s
Mưa
79%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.04 m/s
Mưa
83%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.73 m/s
Mưa
79%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.57 m/s
Mưa
79%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.54 m/s
Mưa
83%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.45 m/s
Mưa
83%
21:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.49 m/s
Mưa
83%
22:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.57 m/s
Mưa
82%
23:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.53 m/s
Mưa
82%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
0.43 m/s
Mưa
82%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
100 %
Gió
0.46 m/s
Mưa
82%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
100 %
Gió
0.49 m/s
Mưa
82%