Dự báo thời tiết Quảng Ngãi

Cảm giác như 0°

Thời tiết hôm nay tại Quảng Ngãi

Nhiệt độ Cao/Thấp 1°/-1°
Độ ẩm Độ ẩm %
Áp suất Áp suất hPa
Gió Gió m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 06:00
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 06:00

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi những ngày tới

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 24h tới