Dự báo thời tiết Quảng Trị

23°
Cảm giác như 24°
Mây cụm
Mây cụm

Thời tiết hôm nay tại Quảng Trị

Nhiệt độ Cao/Thấp 24°/22°
Độ ẩm Độ ẩm 98 %
Áp suất Áp suất 1013 hPa
Gió Gió 0.5 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:04
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 16:17

Dự báo thời tiết Quảng Trị những ngày tới

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Chất lượng không khí Quảng Trị: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
206.95 μg/m3
NO
0 μg/m3
NO2
1.63 μg/m3
O3
39.34 μg/m3
SO2
0.48 μg/m3
PM2.5
6.08 μg/m3
PM10
8.33 μg/m3
NH3
1.43 μg/m3

Dự báo thời tiết Quảng Trị 24h tới

02:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.5 m/s
Mưa
48%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.53 m/s
Mưa
48%
04:00
Mây cụm
Mây cụm
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.57 m/s
Mưa
52%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
0.53 m/s
Mưa
52%
06:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
95 %
Gió
0.49 m/s
Mưa
48%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
1.24 m/s
Mưa
48%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
2.43 m/s
Mưa
56%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1016 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
3.37 m/s
Mưa
56%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
75 %
Gió
4.22 m/s
Mưa
60%
11:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
3.95 m/s
Mưa
68%
12:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
3.48 m/s
Mưa
76%
13:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
85 %
Gió
3.3 m/s
Mưa
76%
14:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.04 m/s
Mưa
76%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1012 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
2.4 m/s
Mưa
76%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
24° 24°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
2.01 m/s
Mưa
76%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
1.71 m/s
Mưa
80%
18:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.5 m/s
Mưa
84%
19:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
97 %
Gió
1.42 m/s
Mưa
88%
20:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
0.96 m/s
Mưa
88%
21:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.1 m/s
Mưa
80%
22:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.12 m/s
Mưa
80%
23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1015 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.05 m/s
Mưa
80%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
22° 22°
Áp suất
1014 hPa
Độ ẩm
99 %
Gió
1.18 m/s
Mưa
80%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
23° 23°
Áp suất
1013 hPa
Độ ẩm
98 %
Gió
1.72 m/s
Mưa
84%