Dự báo thời tiết Tiền Giang 15 ngày tới

27/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
21° 31°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
4.33 m/s
Mưa
45%
28/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
22° 32°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
45 %
Gió
3.99 m/s
Mưa
39%
29/01
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
20° 26°
Áp suất
1011 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
4.11 m/s
Mưa
33%
30/01
Mây đen u ám
Mây đen u ám
20° 31°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
40 %
Gió
3.61 m/s
Mưa
3%
31/01
Bầu trời quang đãng
Bầu trời quang đãng
22° 33°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
41 %
Gió
2.8 m/s
Mưa
0%
01/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
70 %
Gió
2.48 m/s
Mưa
40%
02/02
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 32°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
6.02 m/s
Mưa
0%
03/02
Mây đen u ám
Mây đen u ám
24° 32°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
48 %
Gió
6.27 m/s
Mưa
0%
04/02
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 35°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
34 %
Gió
6.53 m/s
Mưa
0%
05/02
Mây đen u ám
Mây đen u ám
25° 35°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
40 %
Gió
4.69 m/s
Mưa
0%
06/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 34°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
44 %
Gió
4.75 m/s
Mưa
31%
07/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 32°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
3.57 m/s
Mưa
57%
08/02
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
23° 32°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
49 %
Gió
3.27 m/s
Mưa
39%
09/02
Mây cụm
Mây cụm
21° 33°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
41 %
Gió
3.78 m/s
Mưa
0%
10/02
Mây cụm
Mây cụm
22° 33°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
41 %
Gió
3.51 m/s
Mưa
0%

Dự báo thời tiết Tiền Giang những ngày tới