Dự báo thời tiết Tiền Giang 30 ngày tới

14/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 31°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
4.78 m/s
Mưa
%
15/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 30°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
4.99 m/s
Mưa
%
16/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.55 m/s
Mưa
%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.21 m/s
Mưa
%
18/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.96 m/s
Mưa
%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 27°
Áp suất
1003 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
5.88 m/s
Mưa
%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
93 %
Gió
6.83 m/s
Mưa
%
21/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
5.04 m/s
Mưa
%
22/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
3.47 m/s
Mưa
%
23/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
4 m/s
Mưa
%
24/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
3.01 m/s
Mưa
%
25/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
4.55 m/s
Mưa
%
26/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.8 m/s
Mưa
%
27/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.07 m/s
Mưa
%
28/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.09 m/s
Mưa
%
29/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.23 m/s
Mưa
%
30/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 30°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
5.16 m/s
Mưa
%
31/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
5.73 m/s
Mưa
%
01/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.24 m/s
Mưa
%
02/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 27°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
86 %
Gió
4.79 m/s
Mưa
%
03/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
81 %
Gió
5.44 m/s
Mưa
%
04/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
6.28 m/s
Mưa
%
05/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
6.39 m/s
Mưa
%
06/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 27°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
6.93 m/s
Mưa
%
07/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.33 m/s
Mưa
%
08/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.68 m/s
Mưa
%
09/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
5.93 m/s
Mưa
%
10/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.99 m/s
Mưa
%
11/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 28°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
5.08 m/s
Mưa
%
12/08
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 30°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
2.95 m/s
Mưa
%

Dự báo thời tiết Tiền Giang những ngày tới