Dự báo thời tiết Tiền Giang 7 ngày tới

14/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
4.83 m/s
Mưa
100%
15/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 33°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
52 %
Gió
6.48 m/s
Mưa
73%
16/07
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 33°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
53 %
Gió
7.08 m/s
Mưa
57%
17/07
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
6.38 m/s
Mưa
94%
18/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 25°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
94 %
Gió
6.59 m/s
Mưa
100%
19/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 24°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
96 %
Gió
6.12 m/s
Mưa
100%
20/07
Mưa vừa
Mưa vừa
24° 26°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
5.84 m/s
Mưa
100%

Dự báo thời tiết Tiền Giang những ngày tới