Thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang hôm nay ngày mai và những ngày tới

27°
Cảm giác như 27°
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay tại Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang

Nhiệt độ Cao/Thấp 28°/26°
Độ ẩm Độ ẩm 89 %
Áp suất Áp suất 1009 hPa
Gió Gió 3.93 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:38
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:19

Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang: Khá

2
Khá
Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm.
CO
540.73 μg/m3
NO
0.12 μg/m3
NO2
15.59 μg/m3
O3
8.32 μg/m3
SO2
7.87 μg/m3
PM2.5
12.89 μg/m3
PM10
17.79 μg/m3
NH3
4.12 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tiền Giang 24h tới

23:00
Mưa vừa
Mưa vừa
27° 27°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.93 m/s
Mưa
73%
00:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
2.37 m/s
Mưa
76%
01:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
2.57 m/s
Mưa
95%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
1.7 m/s
Mưa
75%
03:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.4 m/s
Mưa
91%
04:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
4.47 m/s
Mưa
94%
05:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.95 m/s
Mưa
98%
06:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
25° 25°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
4.55 m/s
Mưa
98%
07:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
4.72 m/s
Mưa
98%
08:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
5.06 m/s
Mưa
69%
09:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.76 m/s
Mưa
65%
10:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
87 %
Gió
5.48 m/s
Mưa
64%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
5.42 m/s
Mưa
58%
12:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
78 %
Gió
5.42 m/s
Mưa
67%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
31° 31°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
69 %
Gió
5.61 m/s
Mưa
75%
14:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
31° 31°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
66 %
Gió
5.29 m/s
Mưa
65%
15:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
32° 32°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
64 %
Gió
5.01 m/s
Mưa
61%
16:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
5.37 m/s
Mưa
57%
17:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
30° 30°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
68 %
Gió
6.23 m/s
Mưa
65%
18:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
29° 29°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
73 %
Gió
5.33 m/s
Mưa
61%
19:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
77 %
Gió
4.58 m/s
Mưa
65%
20:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
82 %
Gió
4.18 m/s
Mưa
41%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
5.49 m/s
Mưa
30%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
84 %
Gió
6.12 m/s
Mưa
30%