Thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay ngày mai và những ngày tới

26°
Cảm giác như 26°
Mưa vừa
Mưa vừa

Thời tiết hôm nay tại Huyện Tân Phước - Tiền Giang

Nhiệt độ Cao/Thấp 27°/25°
Độ ẩm Độ ẩm 88 %
Áp suất Áp suất 1008 hPa
Gió Gió 3.87 m/s
Mặt trời mọc Mặt trời mọc 05:40
Mặt trời lặn Mặt trời lặn 18:21

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang những ngày tới

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang ngày mai

Chất lượng không khí Huyện Tân Phước - Tiền Giang: Tốt

1
Tốt
Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm.
CO
473.98 μg/m3
NO
0.01 μg/m3
NO2
10.97 μg/m3
O3
12.88 μg/m3
SO2
3.43 μg/m3
PM2.5
9.23 μg/m3
PM10
14.19 μg/m3
NH3
3.04 μg/m3

Dự báo thời tiết Huyện Tân Phước - Tiền Giang 24h tới

23:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
88 %
Gió
3.87 m/s
Mưa
53%
00:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
3.3 m/s
Mưa
53%
01:00
Mưa cường độ nặng
Mưa cường độ nặng
25° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.15 m/s
Mưa
85%
02:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.24 m/s
Mưa
75%
03:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
90 %
Gió
3.61 m/s
Mưa
89%
04:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.38 m/s
Mưa
89%
05:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
92 %
Gió
3.13 m/s
Mưa
89%
06:00
Mưa vừa
Mưa vừa
25° 25°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
91 %
Gió
3.45 m/s
Mưa
86%
07:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
4.12 m/s
Mưa
85%
08:00
Mưa vừa
Mưa vừa
26° 26°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
89 %
Gió
4.28 m/s
Mưa
63%
09:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1009 hPa
Độ ẩm
83 %
Gió
4.96 m/s
Mưa
59%
10:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
28° 28°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
4.81 m/s
Mưa
46%
11:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
30° 30°
Áp suất
1008 hPa
Độ ẩm
71 %
Gió
4.88 m/s
Mưa
46%
12:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
61 %
Gió
5.22 m/s
Mưa
45%
13:00
Mưa nhẹ
Mưa nhẹ
33° 33°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
56 %
Gió
5.11 m/s
Mưa
45%
14:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
54 %
Gió
5.14 m/s
Mưa
25%
15:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
33° 33°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
55 %
Gió
5.59 m/s
Mưa
21%
16:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
31° 31°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
59 %
Gió
6.47 m/s
Mưa
17%
17:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
29° 29°
Áp suất
1004 hPa
Độ ẩm
65 %
Gió
6.44 m/s
Mưa
25%
18:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1005 hPa
Độ ẩm
72 %
Gió
5.76 m/s
Mưa
25%
19:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
28° 28°
Áp suất
1006 hPa
Độ ẩm
76 %
Gió
5.59 m/s
Mưa
25%
20:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
79 %
Gió
5.51 m/s
Mưa
11%
21:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.32 m/s
Mưa
7%
22:00
Mây đen u ám
Mây đen u ám
27° 27°
Áp suất
1007 hPa
Độ ẩm
80 %
Gió
5.09 m/s
Mưa
11%